Kontakt

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

ul. Strażacka 10
41-710 Ruda Śląska 
tel. 32 244 70 60
fax. 32 244 70 77
e-mail: pspruda@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej na platformie ePUAP: 
/KMPSPRudaSlaska/SkrytkaESP