Kontakt

„Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1182) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru proszę o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji pod numerem telefonu 32 244 70 60 wewn. 71″

„Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1182) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, adekwatne do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

ul. Strażacka 10
41-710 Ruda Śląska 
tel. 32 244 70 60
fax. 32 244 70 77
e-mail: pspruda@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej na platformie ePUAP: 
/KMPSPRudaSlaska/SkrytkaESP
 
Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.30 - 16.30
(powyższe należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 32 244-70-71).