Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Firefighter Combat Challenge

W dniach 23 - 25 czerwca w Toruniu odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Firefighter Combat Challenge oraz Toughest Firefighter Alive.

Czwarty rok z rzędu wzięli udział w nich strażacy z naszej Komendy mł. ogn. Dawid Jonczyk, sekc. Kamil Biały, st. sekc. Marek Barszcz oraz asp. Michał Zimowski.

 

W pierwszym dniu odbyły się zawody tandemów oraz sztafet. Drugiego dnia strażacy zmagali się indywidualnie w FCC. Trzeciego dnia ratownicy startowali w TFA i zawodach współtowarzyszących w CrossFit. Przez całe zawody strażakom towarzyszyła upalna pogoda. Takie warunki miały wpływ na wydolność organizmu, który dodatkowo był obciążony wykonywaniem submaksymalnego wysiłku.

Zawodnicy ubrani byli w odzież specjalną (kurtka, spodnie, rękawice, hełm). Dodatkowo wszystkie ćwiczenia wykonywali w sprzęcie ochrony dróg oddechowego.

Konkurencje w zawodach odwzorowywały codzienną pracę strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wbieganie po schodach ze sprzętem, ciągnięcie nawodnionej linii gaśniczej czy przeciągnięcie manekina o masie 80 kilogramów to tylko niektóre z zadań, które musieli wykonać ratownicy.

Każdemu z naszych strażaków w zawodach indywidualnych udało się poprawić swój zeszłoroczny wynik.

Rudzka sztafeta poprawiła swój czas aż o 13 sekund. Tandemy również zajęły wyższe lokaty niż w latach poprzednich.

Z roku na rok poziom zawodów się zwiększa, lecz i poziom naszych zawodników również rośnie.

W zawodach współtowarzyszących CrossFit, mł. ogn. Dawid Jonczyk zajął II miejsce. Do pierwszej pozycji zabrakło naszemu strażakowi tylko 2 powtórzeń. Serdecznie gratulujemy wyniku.

Szczegółowy opis konkurencji znajduje się na stronie: www.tfa-poland.pl

Zawody FCC polegały na wniesieniu pakietu węży o masie 19 kg na trzecią kondygnację, następnie wciągnięciu za pomocą liny kolejnego pakietu węży, również o masie 19 kg. Później ratownik musiał zbiec z wieży i za pomocą młota przesunąć na odległość 1,5 m obciążenie o masie 72,5 kg. Kolejnym etapem było pokonaniu specjalnego slalomu, przeciągnięciu nawodnionej linii gaśniczej i trafieniu w cel za pomocą prądu wody. Ostatnią konkurencją była symulacja ewakuowania osoby poszkodowanej, która polegała na podniesieniu i przeciągnięciu na odległość 30 metrów manekina o wadze 80 kg.

Zawody TFA składały się z czterech konkurencji.

I konkurencja:

- podłączenie weży,

- przeciągnięcie chemoodpornych węży na określnym dystansie

- zwinięcie dwóch odcinków wężowych.

 

II konkurencja:

- 100 uderzeń młotem,

- bieg z dwoma pojemnikami (15 kilogramów każdy),

- przeciągnięcie manekina o masie 80 kilogramów,

- przejście przez ścianę o wysokości trzech metrów.

 

III konkurencja:

- przystawienie do ściany 2 drabin,

- wniesienie na drugą kondygnację dwóch pojemników,

- wciągnięcie za pomocą liny pakietu węży na trzecią kondygnację,

- zejście z dwoma pojemnikami,

- przykręcenie pyszczka do prądownicy.

 

IV konkurencja:

- bieg z dwoma wężami na dystancie 400 metrów,

- wbiegnięcie na wieżę ratusza o wyokości 40 metrów.

 

CrossFit:

Eliminacje:

- padnij, powstań ze skokiem na skrzynie - 30 powtórzeń,

- swing kettleball o masie 16 kilogramów - 30 powtórzeń,

- przysiad ze sztangą na klatce piersiowej, z wyciśnięciem sztangi nad głowę - 30 powtórzeń.

- ergometr wioślarski

 

Finał:

- wyciśniecie sztangi nad głowę ze zwisu,

- 40 metrów biegu z obciążeniem 25 kilogramów.