Dzień Strażaka

       W dniu 11.05.2016 r. w Miejskim Centrum Kultury  im. Henryka Bisty odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2016. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Macieja Małczaka Panu nadbryg. Markowi Rączce Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Katowicach. Następnie mł. bryg. Andrzej Małysiak Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej przywitał zaproszonych gości, strażaków, emerytów. 

         Swoją obecnością zaszczycili nas Pan nadbryg. Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach, Pani Grażyna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska wraz ze swoimi zastępcami, Pani Urszula Koszutska – radna sejmiku województwa śląskiego, Pan Piotr Wojtacha – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Pan Jan Spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan Kazimierz Myszur – Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska oraz Pani Cecylia Gładysz – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Pan Maciej Szlęk – Prokurator Rejonowy w Rudzie Śląskiej wraz z zastępcą, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP, Komendant Policji, Komendant  Straży Granicznej, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie, właściciele, dyrektorzy, prezesi przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i wychowawczych, instytucji pozarządowych, placówek pomocy społecznej, dziennikarze prasy, radia i telewizji.         

       W trakcie części oficjalnej strażacy PSP oraz osoby cywilne zostały wyróżnione następującymi odznaczeniami: Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał mł. bryg. Klaudiusz Cop, Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: st. ogn. Adam Gruszka, st. ogn. Wojciech Banaś, Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: st. asp. Paweł Balsam, st. asp. Marcin Nowak. Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał bryg. Piotr Adamus. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: bryg. Sławomir Gajda, asp. sztab. Jarosław Lein oraz Pan Krzysztof Mejer, Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Pan Roman Dymek, kpt. Mariusz Wydrychiewicz, kpt. Paweł Zawłocki. 

       Wyższe stopnie służbowe otrzymali: mł. bryg. : Klaudiusz Cop; kpt. : Mariusz Wydrychiewicz;  asp. sztab. : Krystian Lein; st. asp. : Ireneusz Cyganek; st. ogn. : Marek Berger; ogn. : Marcin Wojtuń; mł. ogn. : Michał Duda, Łukasz Foltyn, Krzysztof Iwan, Dawid Jonczyk, Marek Nowiński; st. sekc. : Marek Barszcz, Marcin Ciura, Radosław Kuźniarkiewicz, Tomasz Morawiec, Radosław Pawłowski, Marcin Strejczyk; sekc. : Kamil Biały, Tomasz Jarosz; st. str. : Grzegorz Karcz, Jarosław Krawczyk, Marcin Lorke, Paweł Szlenk.

       Prezydent Miasta Ruda Śląska pani Grażyna Dziedzic wyróżniła nagrodami pieniężnymi strażaków Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zasługi w realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nagrody otrzymali: st. sekc. Sebastian Domański, asp. Jakub Gorel, mł. ogn. Dawid Jonczyk, st. sekc. Paweł Klozy, st. asp. Marcin Nowak, sekc. Mariusz Pasko, sekc. Adam Siudmak, st. ogn. Adam Świtała, sekc. Paweł Thiel, kpt. Mariusz Wydrychiewicz.

          Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej w dowód szczególnego wyróżnienia za pomoc i wsparcie okazywane strażakom  PSP z Rudy Śląskiej przyznał statuetki:

  • Panu nadbryg. Markowi Rączce,  Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Katowicach;
  • Pani Grażynie Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska;
  • Panu Kazimierzowi Myszurowi, Przewodniczącemu Rady Miasta Ruda Śląska;
  • Panu Grzegorzowi Kotlorzowi, dyrektorowi KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej;
  • Panu Grzegorzowi Żukowskiemu, dyrektorowi KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej;
  • Panu Tomaszowi Krzymińskiemu, właścicielowi Restauracji „Malinowy Dwór”;
  • Panu Dariuszowi Niklowi, właścicielowi zakładów mięsnych NIK-POL w Rudzie Śląskiej;
  • Państwu Helenie i Zdzisławowi Palaczom, właścicielom Firmy Ratimex-2 w Rudzie Śląskiej;
  • Firmie Lambertz Polonia w Rudzie Śląskiej.

          Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście złożyli strażakom życzenia, gratulacje i słowa uznania pod adresem naszej służby.

       W części artystycznej uroczystości wystąpiły przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej w przedstawieniu pt.: „Wesele Fojermana”.

         Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją kapelmistrza Pana mjr SG Leszka Mieczkowskiego wraz
z solistami: Natalią Zabrzeską, Wacławem Wacławiakiem i Tomaszem Jaroszem.

       Na zakończenie mł. bryg. Andrzej Małysiak Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej podziękował za przybycie, złożone życzenia i gratulacje, jak również zaprosił przybyłych gości na strażacką grochówkę.

Galeria zdjęć: