„Czad i ogień. Obudź czujność” – zajęcia w szkołach.

W dniach 20, 21 lutego oraz 2 marca br. w 3 szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej, które przystąpiły do zajęć w ramach kampanii społecznej MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność” odbyły się zajęcia podsumowujące prowadzone przez strażaka Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej.

W trakcie zajęć przedstawione zostały zasady bezpiecznego zachowania się podczas pożaru, przypomniano informacje dotyczące zagrożeń ze strony tlenku węgla, sposoby unikania tych zagrożeń oraz zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych, instalacji dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Dzieci chętnie wykazywały się znajomością wiedzy nabytej podczas prowadzonych przez nauczycieli w ramach kampanii zajęć. Na zakończenie zaprezentowany został sprzęt i wyposażenie chroniące strażaków przed oddziaływaniem ciepła i dymu podczas pożaru (ubranie specjalne strażaka oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych). W prowadzonych w ramach kampanii zajęciach wzięło udział łącznie 257 dzieci z trzecich klas szkół podstawowych.

Galeria zdjęć: