Ćwiczenia lodowe 05-07.03.2018 r.

Od 5 do 7 marca 2018 r. w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” na każdej zmianie służbowej strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Rudzie Śląskiej oraz nurkami z OSP Ruda Śląska zorganizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Ćwiczenia przeprowadzone zostały na stawie Kokotek. 

Celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie oraz doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu tutejszej komendy. W czasie ćwiczeń instruktorzy ratownictwa lodowego prezentowali techniki ratownicze wykorzystywane w Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej Pan Mariusz Komendera prezentował techniki ratownicze wykorzystywane przez WOPR. W ćwiczeniach aktywnie uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz druhowie Związku Harcerstwa Polskiego, ćwicząc rzuty rzutkami ratowniczymi. Na zakończenie ćwiczeń wszystkich uczestników poczęstowano tradycyjną grochówką. W ćwiczeniach brało udział około 130 osób.